MYinfoNL app

De app voor gemeenten die de informatievoorziening van internationale medewerkers willen verbeteren op het gebied van wonen, werken en leven in Nederland.  

Video afspelen

“De MYinfoNL app, de encyclopedie voor (inter)nationale medewerkers, een handboek op broekzak formaat die hen op elk moment van de dag wegwijs maakt op het gebied van wonen, werken en leven in Nederland.”

MYinfoNL: door gemeenten voor arbeidsmigranten

In de afgelopen jaren is er door verschillende organisaties en overheden gehamerd op het belang van goede informatievoorziening richting arbeidsmigranten. Heldere informatievoorziening is belangrijk voor arbeidsmigranten omdat ze zo minder kwetsbaar zijn in hun nieuwe leefomgeving en deze informatie ze tegelijkertijd wegwijs maakt in hun (tijdelijke) woonplaats.

Het aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten o.l.v. Emile Roemer heeft in 2020 het rapport “Geen Tweederangsburgers” naar buiten gebracht. Hierin staan een aantal aanbevelingen en richtlijnen die bijdragen aan het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten in Nederland. Er gaat immers nog te veel mis op zowel de arbeids- als woningmarkt en arbeidsmigranten weten hun weg in onze samenleving nog onvoldoende te vinden.

Om de positie van arbeidsimmigranten in de Nederlandse samenleving te verbeteren, moet de kwaliteit van de informatievoorziening aanzienlijk omhoog. De MYinfoNL app kan door gemeenten worden ingezet om arbeidsmigranten te informeren over zaken omtrent leven, wonen en werken in Nederland.

Nieuwsgierg naar de app?

Probleem van de arbeidsmigrant

Uit onderzoek is gebleken dat arbeidsmigranten een hoge mate van afhankelijkheid hebben. Dit komt onder andere door het gebrek aan duidelijke, meertalige informatie over wonen, werken en leven op lokaal niveau. Arbeidsmigranten geven aan dat er geen centraal meertalig platform is waar zij informatie kunnen verzamelen of met vragen terecht kunnen.

Daarnaast geven ze aan dat er behoefte is aan goede en betrouwbare informatie over dienstverlening, zoals de begeleiding omtrent huisvesting, het leren van Nederlands of het volgen van een integratietraject. Door het gebrek aan deze informatie voelen zij zich geen volwaardige inwoner van Nederland. Dit komt voornamelijk omdat ze door dit informatiegebrek moeite hebben met integreren en participeren in de (lokale) samenleving en hierdoor niet gestimuleerd worden om langer te verblijven in Nederland.

Arbeidsmigranten die in Nederland verblijven, hebben moeite met het vinden van de juiste informatie. Zij geven aan dat de huidige versnippering van informatie problemen met zich meebrengt. Door deze versnippering is het bijvoorbeeld lastig om te weten waar arbeidsmigranten terecht kunnen wanneer zij gezondheidsklachten hebben of het idee hebben dat ze te maken hebben met enige vorm van misbruik.

Belang van een centraal meertalig informatiepunt

Uit onderzoek is gebleken dat een app waarin alle informatie te vinden is over wonen, werken en leven bij zou dragen aan een betere informatievoorziening, integratie en participatie van arbeidsmigranten in de samenleving.

De MYinfoNL app helpt lokale overheden bij het creëren van een dergelijk centraal, meertalig informatiepunt. De app is eenvoudig te bedienen door alle arbeidsmigranten die gelokaliseerd zijn binnen de gemeente.

Via de app wordt er hulp geboden aan arbeidsmigranten door hun informatievoorziening actueel te  houden. Op deze manier biedt de app de tools voor arbeidsmigranten om ze de juiste stappen te laten zetten op weg naar een veilige en prettige woon- en werk omgeving en een waardevolle plek in de samenleving. 

Initiatieven

In de MYinfoNL app is het mogelijk om de gemeentelijke initiatieven op te nemen. Hieronder vallen bijvoorbeeld taalcursussen, sport en cultuur en informatieavonden. Door dergelijke initiatieven op te nemen in de app, zijn gebruikers ten alle tijde op de hoogte van de faciliteiten die jullie aanbieden aan arbeidsmigranten.

Explore

Met de explore functie maken jullie arbeidsmigranten wegwijs binnen hun nieuwe leefomgeving door ze te voorzien van geautomatiseerde route informatie. Door gebruik te maken van deze functie kunnen handige locaties worden weergeven zoals de dichtstbijzijnde sportscholen, supermarkten, OV-aansluitingen, restaurants en zorgvoorzieningen zoals de dokter en het ziekenhuis. Door gebruik te maken van Google API kunnen werknemers eenvoudig naar plekken navigeren en weten ze ook altijd de snelste weg naar hun woning terug te vinden.

Gezondheids zorg

In de MYinfoNL app kan je ook informatie opnemen over gezondheidszorg in jouw gemeente. Je kunt hier bijvoorbeeld aangeven bij welke huisarts je als tijdelijke inwoner terecht kan. Door deze informatie aan te bieden in de app, hoeven gebruikers dit niet meer allemaal zelf uit te zoeken. 

Communicatie

De MYinfoNL app  biedt de mogelijkheid om direct te communiceren met arbeidsmigranten door middel van een inboxfunctie. Binnen deze functie kunnen arbeidsmigranten terecht met de vragen die de app nog niet heeft beantwoord. 

FAQ

De FAQ functie zorgt ervoor dat veel voorkomende vragen van arbeidsmigranten op voorhand al beantwoord kunnen worden. Door een gestructureerde FAQ aan te bieden met vragen ingedeeld per categorie, creëer je duidelijkheid en overzicht met vragen en antwoorden op de meest gestelde vragen van arbeidsmigranten.

Reviews

De MYinfoNL app biedt de mogelijkheid voor gebruikers om reviews achter te laten. Reviews kunnen over verschillende aspecten gaan, bijvoorbeeld de  informatie die wordt aangeboden in de app of de voorzieningen van de gemeente. 

Overheid

De MYinfoNL app biedt een content bibliotheek waarin de belangrijkste
bovengemeentelijke informatie voor arbeidsmigranten is opgenomen. Denk hierbij aan
overheidsinformatie vanuit bronnen als Workinnl of andere instanties zoals Healthcare for
Internationals die zich inzetten voor het welzijn van internationale medewerkers in Nederland. Als
gemeente bepalen jullie zelf welke content uit de bibliotheek relevant is om te delen en dus in de
app wordt opgenomen. 

Gemeente

Deel lokale informatie omtrent wet- en regelgeving en burgerzaken die specifiek
betrekking hebben op de lokale gemeente. Voor arbeidsmigranten is het belangrijk om te weten
waar zij terecht kunnen en hoe ze in specifieke gevallen moeten handelen. Dankzij deze toevoeging zijn arbeidsmigranten dus echt goed geïnformeerd over wat er in hun lokale omgeving speelt

Samen eens sparren?

Informeer

De MYinfoNL-app is een centrale plek waar arbeidsimmigranten worden voorzien in hun informatiebehoefte. De app biedt gemeentes de ruimte om informatie te delen die betrekking heeft op lokale zaken. Hierbij kan gedacht worden aan huisvesting, lokale regelgeving, nabijgelegen gezondheidszorg locaties, noodnummers en aangeboden cursussen. Hiernaast heeft de app een explore functie die het mogelijk maakt om te navigeren naar lokale voorzieningen. De app informeert en ondersteunt arbeidsmigranten door ze alle benodigde informatie te bieden voor een veilig en comfortabel verblijf in Nederland.

De informatie die wordt getoond in de app is volledig in te richten naar eigen behoefte. Je kunt zelf kiezen om bepaalde tegels met informatie toe te voegen of juist te verwijderen. Op deze manier heb je zelf de controle over welke informatie je wilt delen met app-gebruikers.

Digitaliseer

De MYinfoNL app biedt de mogelijkheid om handmatige processen te digitaliseren en automatiseren. Hiermee vormt de MYinfoNL app een centrale digitale omgeving waarin alle informatie online kan worden weergeven. Op deze manier wordt informatie overzichtelijk vertoond en wordt het delen van informatie eenvoudiger.

Arbeidsmigranten worstelen momenteel met het feit dat informatie veelal verspreid is over verschillende kanalen, zowel digitale als niet digitale kanalen. Wanneer gebruik wordt gemaakt van meerdere digitale systemen, is het efficiënt om te ze bundelen. Door al deze kanalen te bundelen en digitaliseren, is het niet meer nodig om voor elke vorm van informatie een aparte flyer of brochure aan te leveren. De MYinfoNL app vormt een overzichtelijke plek voor informatie die op elk moment van de dag aangepast kan worden waardoor de informatie ten alle tijde actueel blijft.

Communiceer

Alle informatie die van belang is voor arbeidsmigranten kan gecommuniceerd worden vanuit één applicatie. De informatie die is beschikbaar in meerdere talen zodat het voor diverse etnische achtergronden toegankelijk is.

Naast de informatieve functie biedt de applicatie de mogelijkheid om direct te communiceren met arbeidsmigranten door middel van een chatfunctie. De chatfunctie maakt het mogelijk voor arbeidsmigranten om vragen te stellen.

Beheer

Digitaliseer bestaande informatie en verzamel alles op één plek. De app is eenvoudig te beheren vanuit jullie eigen omgeving.

Als Gemeente zijn in control over de informatie die jullie willen tonen aan de app gebruikers. De applicatie is dan ook volledig naar wens in te richten vanuit de eigen beheeromgeving. Het toevoegen, aanpassen en verwijderen van informatie en functionaliteiten is erg eenvoudig. Het vormgeven van de app is zo gebouwd dat in theorie iedereen dit zou moeten kunnen; zeer gebruiksvriendelijk dus!

Explore

Hiermee worden arbeidsmigranten letterlijk wegwijs gemaakt binnen jullie gemeente. Zo wordt vanuit de applicatie geautomatiseerde routeinformatie gegeneerd van nabijgelegen voorzieningen zoals sportscholen, supermarkten, OV-aansluitingen, restaurants of gezondheidszorg locaties. Dankzij de Google API integratie kunnen arbeidsmigranten eenvoudig naar deze plekken navigeren en weten zij de weg naar huis ook altijd weer te vinden.

Reviews

MYinfoNL biedt een platform waarop alle essentiële informatie verzameld wordt op één plek. Op deze plek kunnen gebruikers reviews achterlaten of kunnen jullie feedback opvragen bij gebruikers. Deze reviews kunnen betrekking hebben op onder andere de informatie de gemeente ter beschikking stelt aan gebruikers.

Gemeente & overheidsinformatie

Deel lokale informatie omtrent wet- en regelgeving, gezondheidszorg en burgerzaken die specifiek betrekking hebben op de lokale gemeente. Voor arbeidsmigranten is het belangrijk om te weten waar zij terecht kunnen en hoe ze in specifieke gevallen moeten handelen. Dankzij deze informatie zijn arbeidsmigranten dus echt goed geïnformeerd over wat er in hun lokale omgeving speelt.

Nieuwsgierig wat de MYinfoNL app voor uw gemeente kan betekenen? 

FAQ

Dit kan zeker. De app kan volledig in eigen kleuren worden ingericht. Ook kunnen logo’s en afbeeldingen naar wens worden toegevoegd zodat de app aansluit bij de huisstijl van jullie gemeente.

Na de eerste 12 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar. In de eerste 12 maanden kan dit nog niet.

De inhoud van de app is volledig in te vullen naar eigen wens en beheer je dus zelf. De MYinfoNL app biedt wel een content bibliotheek aan waarin de belangrijkste bovengemeentelijke informatie voor arbeidsmigranten is opgenomen. Denk hierbij aan overheidsinformatie vanuit bronnen als WorkinNL of andere instanties zoals Healthcare for Internationals die zich inzetten voor het welzijn van internationale medewerkers in Nederland. Als gemeente bepalen jullie zelf welke content uit de bibliotheek relevant is om te delen en dus in de app wordt opgenomen. 

De informatie van de MYinfoNL app is beschikbaar in het Nederlands, Bulgaars, Engels, Ests, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans , Tsjechisch, Deens, Duits, Frans, Indonesisch, Japans, Russisch, Turks en Zweeds

Naast het pakket met basisfunctionaliteiten kun je zelf themategels toevoegen aan de app. Dit kan je doen door eenvoudig zelf een tegel aan te maken in de MYinfoNL app en daar naar eigen behoefte content aan toe te voegen.

Email Address

ekris@bookthat.nl

Telephone Number

+31 6 31 66 89 27

.site-footer { background-color: #e226; }