Issues verwerken

Duidelijk overzicht van alle openstaande en afgeronde issues met beschrijving en foto's

report

Wat zijn issues?

De issue module van SIMA, zorgt ervoor dat alle issue, schade of hygiëne meldingen die voortkomen uit inspecties worden geregistreerd en automatisch worden verwerkt als tickets. Daarnaast is het ook mogelijk om losse tickets aan te maken van meldingen die buiten SIMA worden doorgegeven.

De issue module verzamelt al deze meldingen op één plek zodat de back-office een overzichtelijk dashboard heeft met alle issues, schade en hygiëne meldingen die vanuit alle locaties en kanalen. binnenkomen. Vervolgens kan er aan de hand van omschrijvingen en foto’s beoordeeld worden wat er met een melding moet gebeuren en wie hier verantwoordelijkheid voor draagt binnen de organisatie. Daarnaast heb je door middel van de kaartweergave een visueel overzicht van alle issues die nog openstaan.

Willen jullie een issue gaan aanpakken? Zet deze issue dan om in een taak zodat deze kan worden toegewezen en ingepland bij degene die verantwoordelijk is voor de verwerking en afronding van de melding

smartmockups_lbcaj2bq

Hoe maak ik issues aan en houd ik overzicht?

Alle issues bevatten ondersteunende informatie zoals omschrijvingen en foto’s. Naast meldingen die voortkomen vanuit controles, kan je zelf ook losse tickets aanmaken voor issues, schade of hygiëne meldingen die via andere kanalen zijn binnenkomen. Deze zijn erg eenvoudig toe te voegen door deze zelf te koppelen aan een woning/kamer en alle ontbrekende informatie toe te voegen zoals foto’s en video’s.

Dankzij de filtermogelijkheden in SIMA is het erg eenvoudig om het overzicht te bewaren van alle issues die binnenkomen. Zo is het mogelijk om issues te filteren op locatie, toegewezen medewerker of om te filteren op specifieke issues die bijvoorbeeld gelieerd zijn aan SNF meldingen.

Waarom issues verwerken in SIMA?

De issue module biedt een totaaloverzicht van alle issue, schade of hygiëne meldingen binnen jullie organisatie en helpt daarnaast met het beoordelen en oplossen van deze meldingen. SIMA registreert alle mutaties en uitgevoerde werkzaamheden rondom een melding en houdt van deze acties automatisch een logboek bij. 

Als jullie besluiten dat een issue moet worden opgelost, dan wordt omgezet naar een taak die vervolgens wordt toegevoegd aan de taakbeheer module. Vanuit deze module kan openstaand werk worden ingepland of worden toegewezen aan personen, teams of externe leveranciers. 

Naast het beoordelen van issues en het bijhouden van een logboek, wordt de issue ook automatisch gekoppeld aan het digitale dossier van desbetreffende woning. Dit geldt zowel voor openstaande, als afgeronde issues. Hierdoor kun je ten alle tijden de historie terugvinden.

“SIMA heeft ons geholpen om een digitale transformatieslag te maken op het gebied van beheer”

______________________

Marc van de Veen
Covebo uitzendgroep

Vertrouwd door
.site-footer { background-color: #e226; }